DU OG DIN COACH

I coaching er du eksperten på ditt eget liv. Det er derfor coachen ikke trenger å være en ekspert på området du vil ha hjelp på. Det er coachen sin jobb å hjelpe deg å se mulighetene klart, å oppnå ditt beste og få de resultatene du vil ha både personlig og i karrieren. Coaching sørger for at du kan være ditt beste, lære og utvikle deg i den retningen du vil. 

Coachene i CHI Consulting er sertifisert ICC Coacher (International Coaching Community og jobber med individer, team, ledere og executives. 

Du har alltid mulighet til å møte din coach for en introduksjon for å se om dere er en god match. 

Personlig Coaching

Leder coaching

Leder coaching hjelper deg, som leder, å få den støtten du trenger for å på beste mulig måte hjelpe deg å nå dine mål. 

Som leder vet du allerede viktigheten av å skape og vedlikeholde en strategisk visjon. Men! Hvor ofte tar du deg til til å utforske og tydeliggjøre denne visjonen eller flytte mål og resultater som flyter fra bildet? Tar du deg tid til å tenke gjennom resultatet av ideene og intensjonene dine i virkeligheten? 

Coaching leverer akkurat denne muligheten på fast basis, så du kan vedlikeholde en tydelig visjon om makrobildet, samtidig som du bruker tid og energi på kritiske muligheter for handling.

Mange ledere opplever ofte press til å levere på topp dag inn og dag ut. I et slikt miljø er det kritisk å kunne få muligheten til å ha konstruktiv og meningsfull dialog med en erfaren og objektiv lytter, ofte er dette vanskelig å få til internt fordi man har forretningen for nærme. 

Vi jobber for å hjelpe deg å ta de riktige beslutningene på bakgrunn av din situasjon, få fokus og bruke alt ditt potensiale i arbeidet. En coach er der for å støtte deg og hjelpe deg i din personlige utvikling. 

Vanlige områder vi jobber med i Executive Coaching:

 • Sette ord på mål og visjoner
 • Forsterke kommunikasjon og lederevner
 • Balansere tid og innsats
 • Delegere effektivt
 • Navigere vanskelige relasjoner
 • Skape myndighet og mandat
 • Endre forretningskultur
 • Ivareta balanse mellom arbeid og fritid

Individuell coaching

Er du på vei inn i en fase med personlig eller karrieremessig endring, overgang, utforskning eller vekst? Om du ikke er det, har du kanskje lyst til å være det? 

Ville det være fordelaktig for deg å få et nytt perspektiv eller bare få snakket gjennom mulighetene og kunne sette en ny retning? Ville det være nyttig å evaluere utfordringer, valg og muligheter i et objektivt rammeverk? 

Om du svarer ja på noen av disse spørsmålene kan coaching være et nyttig verktøy for å hjelpe deg å sette ord på visjonene dine og oppnå målene som hører til. En effektfull coach gir deg en unik arena til å utforske og lære gjennom meningsfull dialog. Samtidig gir coachingen en struktur og ansvarliggjøring som støtter deg i å gjøre de riktige tingene for å oppnå suksess. 

Coaching stimulerer kreativ tenking, utfordrer antagelser, inspirerer til forpliktelse og utvikler nye evner.

Møtene kan gjennomføres over telefon, online eller at man møtes og sitter ned. På den måten tilpasses de til dine behov og ønsker. 

Vanlige fokusområder for individuell coaching:

 • Karriere endring eller evaluering
 • Nye roller eller ansvar
 • Håndtere stress og skape velvære
 • Balansere jobb og fritid
 • Utvikle kommunikasjon
 • Utvikle ferdigheter i ledelse
 • Håndtere viktige relasjoner
 • Starte noe nytt

Coaching for grupper

Business Coaching

Selskapets suksess avhenger av evnen til å navigere gjennom komplekse utfordringer og uforutsette omstendigheter, samtidig som du utmanøvrerer konkurransen, opprettholder en unik visjon og kapitaliserer alle mulige konkurransefortrinn. 

Coaching kan gi deg akkurat det du trenger for å jobbe gjennom utfordringer og hindringer som har holdt deg tilbake i fortiden. Gjennom en engasjerende prosess for refleksjon og dialog kan coaching hjelpe deg å forstå ulike måter å se på situasjoner du kjenner fra før. Dette er verdiskapende og lærerikt samtidig som det lyser opp nye retninger for å oppnå resultat i selskapet. 

CHI Consluting kan hjelpe deg å: 

 • Løse gjentagende problem for godt 
 • Bruke nye muligheter for maksimal slagkraft 
 • Utvikle ferdigheter for lederskap 
 • Utarbeide handlingsplaner som driver selskapet fremover
 • Bli mer organisert og produktiv
 • Reflektere på din egen tenking på en objektiv og fordomsfri måte

Team coaching

Gruppecoaching hjelper dere å jobbe sammen, utløse gruppens fulle potensiale og yte sitt beste for å levere på forretningens mål.Team coaching fjerner interpersonelle problemer som hindrer suksess, det er i tillegg en motiverende opplevelse for deltakerne. 

Å bygge et sterkt team er en av nøkkeloppgavene i lederskap og ofte en av de vanskeligste. Vi hjelper dere å forstå dynamikken og kunne snakke åpent om styrker og svakheter. Vi jobber så med teamet for å implementere praktiske og varige forbedringer på en måte som understøtter måloppnåelsen. 

Vi benytter en rekke verktøy, som den kjente Myers-Briggs indikatoren og ulike typer 360 undersøkelser som hjelper oss å forstå adferd og kompetanse. 

Har dere utfordringer med noen av disse eksemplene?

 • Ledergrupper som har spesifikke utfordringer med å lede deres selskap.
 • Nye team som trenger å sparke i gang ytelsen
 • "Gamle" team som har mistet kreativitet, blitt sterile eller for koselige. 
 • Grupper med interne siloer 
 • Prosjektgrupper som har begrenset tid på kritiske leveranser 
 • Interne konflikter eller spenninger i teamet
 • Team med nye ledere som ønsker å stake ut en ny retning

Om Coaching

Fotolia_81223787_M.jpg

Coaching har tradisjonelt blitt assosiert med sport for å øke ytelse og nå sine mål. Over tid har coaching også blitt overført til andre områder som forretning-, individuell-, team- og organisasjonsutvikling. Coaching øker effektiviteten, løsningsfokus og måloppnåelse. I dag har gründere, ledere og individer innsett fordelene ved å ha en coach. 

Coachen lytter og stiller spørsmål som gjør det mulig for deg å finne den beste veien i dine ulike situasjoner. Coachen bruker metoder og teknikker som gjør det mulig for deg å se løsninger og kompetanser tydeligere for så å sette strategi og handlinsgplan for å oppnå det du ønsker. Alt er basert på ditt eget uforløste potensiale. 

 

Coaching skaper nye valg og leder til endring. Det maksimerer ytelse og hjelper deg til å lære fremfor å blir lært. Coachen tydeliggjør dine handlinger og hjelper deg å reflektere over stegene du tar på vei mot dine mål. 

Coaching er basert på nåtid og ser mot fremtid. Man må ikke blande sammen coaching med terapi som jobber retrospektivt. Ditt ønske om å lykkes er nøkkelen til suksess. Det er coachens jobb å sørge for at du finner nøkkelen og åpner døren til å frigjøre ditt potensial! 

Ta kontakt!

Thank you, we will be in touch shortly!